Fandom

Wikia Polska

Komentarze6

Jak utworzyć stronę bez przedrostka pl

By stworzyć taką stronę trzeba przy tworzeniu wiki zmienić uselang=pl na uselang=en


Więcej w Fandom

Losowa wiki