FANDOM


Witajcie Wikianie ponownie! Jako doświadczony administrator w tym wpisie chce się podzielić z Wami (a szczególnie z nowymi) własnymi spostrzeżeniami dotyczącymi konfliktu administratorów.

Pojęcie konfliktu

Choć na wielu wikiach mogą obowiązywać różne zasady, co do konfliktu administratorów, generalnie jednak za konflikt uważa się, gdy dwójka administratorów na przemian wykonuje operacje wymagające posiadania uprawnień administratora, czyli: blokuje, usuwa, odtwarza itp. Nie byłoby w tym niczego złego, bo w końcu administrator jest od tego, ale o konflikcie mówimy dopiero wtedy, gdy dwójka adminów na przemian wobec poszczególnej osoby/strony bez konsultacji dokonuje takich działań. Zilustruję na przykładzie:

  • Administrator X zablokował użytkownika J na 2 dni, powód: wandalizmy
  • Administrator Y odblokował użytkownika J, powód: bezzasadna blokada
  • Administrator X zablokował użytkownika J, na 2 dni powód: wandalizmy
  • Administrator Y odblokował użytkownika J, powód: bezzasadna blokada.

Powyższy przykład, to ewidentnie konflikt dwójki administratorów. Choć każda wikia ma swoje zasady nie należy bez konsultacji z administratorem wykonującym daną operację cofać jej. Może to prowadzić do sporów admińskich, a także wytworzenia się swego rodzaju "frakcji" popierających konkretnego administratora.

Jak uniknąć konfliktu

Aby uniknąć takich konfliktów należy - przed podjęciem jakiegokolwiek działania administratorskiego skonsultować się z tym administratorem, który - czy to nałożył blokadę czy usunął stronę itp. Rozmową da się wiele wyjaśnić, a unikniecie niepotrzebnych sporów.

Jak sobie radzić?

Jeśli jesteś administratorem i drugi administrator cofnął Twoje działanie - przede wszystkim: Nie używaj ponownie swoich przycisków administratora by odwrócić tamto działanie. Skontaktuj się z tym administratorem i poproś o wyjaśnienie i - by bez Twojej zgody nie cofał Twoich działań.

Konsekwencje

O ile pojedynczy przypadek konfliktu administratorów raczej do niczego groźnego nie doprowadzi, tak regularne dokonywanie takich operacji naprzemiennie może skutkować (w zależności od zasad obowiązujących na danej Wikii) pozbawieniem Ciebie jako administratora uprawnień, zablokowaniem czy też niechęcią innych użytkowników. Ponieważ Administrator to osoba, która ma więcej uprawnień niż inni użytkownicy - wojna administratorów często zniechęca daną społeczność, lub tworzy niepotrzebne podziały, przez co nikomu nie edytuje się dobrze.