FANDOM


Dzielenie się informacjami stanowi podstawę edytowania na Wikii. Dzielenie częściowo oznacza, że dodana treść jest często używana ponownie i dostosowywana po dokonaniu początkowego wkładu. Daje to nam swobodę w dzieleniu się nasza wiedzą, pasją i kreatywnością.

Uznawanie autorstwa tam gdzie się należy stanowi kamień węgielny uprzejmego społeczeństwa. Wszyscy korzystamy z tej wielkoduszności, więc poinformowanie o źródle informacji, które okazały się przydatne to minimum co możesz zrobić.

Dokładnie.

To dosłownie minimum.

Cokolwiek mniej stanowi już naruszenie warunków licencji CC-BY-SA. Gdy dodajesz tekst na wikii, zgadzasz się na umieszczenie go na licencji CC-BY-SA. (z obrazami jest trochę inaczej, ale o tym za chwilę) Chociaż dalej pozostajesz właścicielem praw autorskich do twoich edycji, CC-BY-SA oznacza, że udzielasz zgody na dzielenie się nimi z całym światem, tak samo jak ty masz prawo do używania zawartości, która jest udostępniana na tych samych warunkach.

By.large.png

"BY" w CC-BY-SA oznacza, że licencja wymaga uznania autorstwa. Uznanie autorstwa to wymyślny sposób powiedzenia, że musisz uznać kto jest autorem tekstu, który wykorzystujesz ponownie. Każdy może rozpowszechniać i powielać twoje treści w dowolnym formacie dopóki zostajesz określony jako ich twórca.

Uznawanie autorstwa tekstu

Idealnie, ponownie użycie zawartości tekstowej w kreatywny i właściwy sposób pozwala informacji na znalezienie nowych czytelników lub rzucić światło na inny aspekt tego tematu. Rzeczy takie jak przetłumaczenie artykułu z wikii na inny język czy dodanie strony postaci z wiki komiksu na wiki o wersji filmowej to podstawowe przykłady importowania treści. Ale cokolwiek byś nie zrobił z treścią, należy podać źródło.

Uznanie autorstwa może przyjąć różne formy, zależnie od sposobu w jaki treść została wykorzystana. Dowolne z poniższych metod wystarcza aby zaspokoić wymóg uznania autorstwa:

  1. Odnośnik do albo adres URL do oryginalnego artykułu
  2. Odnośnik do albo adres URL do konkretnej użytej wersji artykułu
  3. Lista wszystkich współtworzących autorów

Najlepszym sposobem importowania tekstu z innej wiki jest użycie narzędzia Eksportu/Importu. Dzięki tej metodzie możesz uwzględnić wszystko, bo pozwala to na dołączenie całej historii zmian razem z treścią. Gdy tego nie zrobisz, dodanie linku do skopiowanej strony jest wystarczające, ale musisz pamiętać, że każda skopiowana strona musi zawierać link do konkretnej strony, z której treść została skopiowana. Zwykły link tylko do źródłowej wiki nie jest wystarczający.

Uznawanie autorstwa obrazów

Ponowne używanie obrazów działa trochę inaczej niż użycie tekstu. W przeciwieństwie do edycji tekstowych, obrazy nie są automatycznie udostępniane na licencji CC-BY-SA przy przesyłaniu. Chociaż licencja Creative Commons jest jedną z opcji przy wyborze licencji nie powinno się uznawać, że taka jest w danym wypadku.

Nie oznacza to, że nie możesz użyć obrazu, ale to, że należy zwrócić uwagę na to na jakiej licencji obraz został wgrany. Informację o tym najczęściej można znaleźć na stronie opisu pliki w sekcji "Licencja".

Jeśli obraz został oznaczony jako dozwolony użytek lub podobny wariant, nie oznacza, że podanie konkretnego autora jest wymagane – chociaż podanie źródła jest zawsze dobrą praktyką. Znaczna większość obrazów na Wikii podpada pod dozwolony użytek co oznacza to, że ich ponowne użycie w innym miejscu powinno być na tych samych warunkach.

Oczywiście nie dotyczy to do całkowicie oryginalnych obrazów, które zachowują pełną ochronę praw autorskich. Obrazy stworzone przez użytkownika, a nie z innego źródła powinny być traktowane jako materiały z zastrzeżonymi wszystkimi prawami autorskimi i nie powinny być wykorzystywane bez pozwolenia.

W końcu, jeśli obraz rzeczywiście jest na licencji CC-BY-SA to na pewno musisz w pełni ukazać jego źródło i autora.

Brak uznania autorstwa

Jeśli ktoś używa twojego tekstu bez uznania autorstwa oznacza, że nie wywiązali się warunku licencji i mogą naruszać twoje prawa autorskie. Dobrym pomysłem jest zakładanie dobrej woli, ponieważ znaczna większość przypadków nieumieszczenia informacji o autorze dzieje się nieumyślnie. Nikt nie lubi gdy ich praca jest używana bez uznania ich autorstwa, często wyjaśnienie polityki uznawania autorstwa danemu użytkownikowi lub lokalnej administracji jest wystarczające aby naprawili błąd.

W przypadku gdy przyjazne podejście nie powiedzie się, następny krok jest zależny od tego czy kopia znajduje się na Wikii czy nie. Jeśli jest to inna społeczność Wikii, napisz przez Specjalna:Kontakt podając link do rozmowy oraz przykłady skopiowanych stron (zawierające po dwa adresy każdy – jeden do strony gdzie znajduje się kopia oraz drugi do źródła) dzięki czemu będziemy mogli zbadać sprawę.

W przypadku gdy jest to strona z zewnątrz sytuacja jest zależna od lokalnego prawa i konkretnego przypadku.


Nawet jeśli licencja nie wymaga uznania autorstwa podanie go nic nie szkodzi. Podając źródło dziękujesz innym Wikianom, którzy włożyli swoją ciężką pracę w stworzenie oryginalnej treści.

I gwoli formalności: Artykuł powstał na podstawie angielskiego bloga pt. Understanding Attribution on Wikia ;)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki