FANDOM


Ma je każda strona. Każda aplikacja wymaga ich zatwierdzenia zanim dostaniesz się do zawartości. Nawet teraz, wołają do ciebie ze stopki każdej strony na Wikii.

512px-Magnifying glass.jpg

Chodzi o Zasady Użytkowania (TOU), a razem z nimi Polityka Prywatności i Zasady Tworzenia Wiki. Są to podstawowe zasady akceptowalnego zachowania, którego oczekuje się od członków społeczności. Dotyczą one zarówno zarejestrowanych (zalogowanych i nie), jak i niezarejestrowanych użytkowników. W trakcie zakładania konta, musisz zgodzić się na nasze Zasady Użytkowania, inaczej nie będziesz w stanie zakończyć procesu. Również edycje niezalogowanych użytkowników muszą ich przestrzegać.

Ponieważ Zasady Użytkowania są pewnego rodzaju wiążącą umową prawną pomiędzy Wikią a naszymi użytkownikami, użyty w nich język może być nudny, odstraszający bądź nieprzystępny. Próbowaliśmy stworzyć regulamin, który każdy może przeczytać, ale realia internetu sprawiają, że nie wszyscy zwracają należytą uwagę na te ważne zasady.

Łamanie Zasad Użytkowania to jeden z przykładów, gdy problemy lokalne wymagają interwencji pracowników lub helperów. Dzieje się tak, ponieważ ToU stanowią podstawowe zasady, których naruszenie łamie umowę zawartą między Wikią a użytkownikiem. Lokalne społeczności mają dużą swobodę jeśli chodzi o ustalanie lokalnych zasad, ale należy pamiętać, że to Zasady Użytkowania stanowią najwyższe prawo na Wikii.

Biorąc to pod uwagę, weźmy pod lupę elementy zasad, z którymi codziennie się najczęściej spotykamy.


Członkostwo

Najważniejszym punktem tej sekcji jest to, że musisz mieć przynajmniej 13 lat, aby móc zarejestrować konto na Wikii. Ten wymóg jest konieczny, aby Wikia mogła podporządkować się federalnemu prawu Stanów Zjednoczonych. Gdy dowiadujemy się, że użytkownik podał nieprawdziwy wiek, podejmujemy odpowiednie kroki i wyłączamy jego konto. Sekcja ta zwraca również uwagę na to, że możemy podjąć dowolne akcje w celu ochrony spójności strony, m.in. blokowanie użytkowników zakłócających spokój, usuwanie problematycznych treści czy całkowite wyłączanie kont użytkowników.

Reguły postępowania użytkowników

Zazwyczaj gdy musimy zablokować konto, spowodowane jest to złamaniem jednej z zasad w tej sekcji. Większość z tych nich mówi sama za siebie i często obejmuje zwyczajny zdrowy rozsądek. Można wyróżnić tutaj dwa rodzaje oczekiwań:

Dobra treść

Nie licząc jakości, ważne jest aby nie publikować treści łamiących prawo. Zalicza się do tego ochronę praw autorskich i znaków towarowych, oraz aby wszelkie licencjonowane treści spełniały wymagania danej licencji. Dla treści na licencji CC-BY-SA ważne jest uznanie autorstwa. Treści pornograficzne, krwawe i szokujące obrazy nie są OK, dotyczy to również spamu. Wszelkie próby reklamowania najczęściej napotykają na gniew naszych zawsze czujnych VSTF'ów (Volunteer Spam Task Force). Publikowanie prywatnych danych innych osób może również wprowadzić cię w kłopoty.

Od naszych użytkowników oczekujemy również powstrzymywania się od modyfikowania podstawowych funkcji naszego interfejsu. Jedną z cech naszych społeczności jest możliwość dostosowania wyglądu każdej wiki, ale jednocześnie musimy stać na straży integralności podstawowych wrażeń użytkowników na wszystkich wiki. Oznacza to, że wszelkie modyfikacje zasłaniające bądź usuwające reklamy lub zmiany w nawigacji przekraczające pewien próg nie są dozwolone. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj lub zapytać o konkretne zmiany poprzez Specjalna:Kontakt.

Są też przypadki, gdy musimy zapewnić prędkość i niezawodność strony. Może się zdarzyć, że poprawki powodujące problemy zostaną usunięte lub zmodyfikowane. Kiedy jest to możliwe staramy się skontaktować z lokalną społecznością w razie, gdy pojawi się taka potrzeba, ale zgodnie z Zasadami, Wikia posiada jednostronne prawo jeśli chodzi o decyzje w takich sprawach.

Dobre zachowanie

Atakowanie czy wyzywanie kogokolwiek nie jest dozwolone. Czasami trudno wyczuć granicę pomiędzy zdrową różnicą zdań bądź ożywioną debatą a atakami, ale generalną zasadą jest, że wskazywanie konkretnych osób (zamiast przykładowo konkretnych edycji) jest podejrzane. Groźby śmierci czy zastraszanie na pewno znajdują się poza tymi granicami.

Podszywanie się pod innych użytkowników poprzez użycie podobnej nazwy użytkownika czy zdjęć jest częstym wykroczeniem. Próby wyłudzenia czy odkrycia informacji osobistych innych użytkowników również nie są mile widziane, szczególnie gdy dotyczą one osób poniżej 18 roku życia.

Dodatkowo, wymagamy zachowania rozsądnych środków bezpieczeństwa, aby inni nie mogli dostać się do twojego konta. Włamania na konto są spotykane bardzo rzadko. Częściej spotykane są przypadki, gdzie właściciel konta udostępnia swoje hasło niewłaściwym osobom. Jeśli uważasz, że ktoś inny mógł dostać się do twojego konta, jak najszybciej napisz do nas przez Specjalna:Kontakt, aby zminimalizować wprowadzone szkody.

Inne sekcje

Zasady Użytkowania traktują również o ochronie własności intelektualnej Wikii, zawierają dane kontaktowe do agenta ds. naruszeń praw autorskich, ograniczenie odpowiedzialności oraz wybrane warunki prawne. Dobrym pomysłem jest zapoznanie się z nimi, ale poza sekcjami wymienionymi wyżej, rzadko pojawiają się one w interakcjach pomiędzy Wikią a użytkownikami i są poza możliwościami tego bloga.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące Zasad Użytkowania, napisz je w komentarzu. Daj znać, jeśli nie jesteś czegoś pewien!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki