Fandom

Wikia Polska

Komentarze4

Tworzenie bota

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ten poradnik wyjaśnia, jak korzysta się z bota na Wikii przy użyciu oprogramowania Pywikibot.

Jeśli masz już podstawową wiedzę dotyczącą botów, przejdź do tej sekcji.

Wprowadzenie

Gnome-stock person bot.svg

Przeczytaj przynajmniej definicję na stronie Pomoc:Boty, aby zdobyć podstawową wiedzę o botach. Szczególnie powinieneś pamiętać o tym, aby poprosić o flagę bota, zanim zaczniesz go używać do masowego edytowania.

Ten poradnik pokazuje, jak zacząć z botem, jednak poniższe umiejętności mogą się przydać w dalszym użytkowaniu (od najważniejszej):

  1. Znajomość j. angielskiego – do zrozumienia dokumentacji na MediaWiki.org i używania samego bota
  2. Znajomość wyrażeń regularnych – do wykonywania trudniejszych operacji przy użyciu bota
  3. Znajomość programowania w Pythonie – do tworzenia własnych skryptów (dla zaawansowanych)

Nie należy też bać się wiersza poleceń – Pywikibot nie ma graficznego interfejsu.

Instalacja i konfiguracja

Instalacja była testowana na Windows 7. W zależności od używanego systemu operacyjnego poniższe kroki mogą się od siebie nieznacznie różnić, np. użytkownicy Linuksa (w tym ja) prędzej zainstalują potrzebne pakiety z oficjalnych repozytoriów, nie ze strony dewelopera.

Krok 1 – tworzenie konta bota

Utwórz konto, którego nick będzie jednoznacznie wskazywał, kto jest jego operatorem. Na przykład: WedkarskiWedkarskiBot.

Krok 2 – instalacja potrzebnego oprogramowania

Zainstaluj najnowszą wersję Pythona (3.4.3.) z domyślnymi ustawieniami w instalatorze.

Zainstaluj również Gita z domyślnymi ustawieniami w instalatorze, z wyjątkiem zezwolenia na uruchamianie z poziomu wiersza poleceń Windowsa – załącznik nr 1.

Krok 3 – pobieranie Pywikibota

Teraz pobierz paczkę z plikami Pywikibota (link bezpośredni). Wyodrębnij wszystkie pliki, a następnie możesz przenieść zawartość podfolderu core gdzie chcesz – ja preferuję po prostu C:\pywikibot.

Krok 4 – utworzenie skrótu

Jeśli używasz Windowsa, utwórz dodatkowo skrót, za którego pomocą będziesz mógł otwierać wiersz poleceń (cmd.exe) bezpośrednio w folderze z plikami bota.

Aby to zrobić, naciśnij prawym przyciskiem myszy na folderze i wybierz Wyślij do, a następnie Pulpit (utwórz skrót). Teraz przejdź do pulpitu, naciśnij prawym przyciskiem myszy na skrócie i wybierz Właściwości, a następnie zgodnie z załącznikiem nr 2 zmień jego ustawienia.

Krok 5 – instalowanie zależności

Otwórz wcześniej utworzony skrót, wpisz poniższe polecenie i zatwierdź je enterem:

py -m pip install --user --upgrade pip

A następnie:

py -m pip install -r requirements.txt --allow-external pYsearch --allow-unverified pYsearch

Krok 6 – utworzenie dodatkowych plików

Wpisz generate_family_file.py. Zostaniesz najpierw zapytany o podanie pełnego adresu do wikii, np. http://pl.elex.wikia.com, a potem skrótu, np. plelex.

Następnie utwórz plik konfiguracyjny użytkownika – uruchom notatnik, wklej tam poniższy tekst i uzupełnij:

# -*- coding: utf-8  -*-
family = 'nazwa'
mylang = 'pl'
usernames['nazwa']['pl'] = u'nick bota'
sysopnames['nazwa']['pl'] = u'nick'
console_encoding = 'windows-1250'
transliteration_target = 'windows-1250'
  • W miejsce nazwa umieść wcześniej wybrany skrót nazwy wikii.
  • W miejsce nick bota i nick umieść odpowiednio nick bota i Twój nick.

Po uzupełnieniu, wybierz z menu Plik, a następnie Zapisz jako…. Użyj ustawień ze załącznika nr 3 – zwróć uwagę na lokalizację, nazwę, typ i kodowanie.

Teraz Twój bot jest już przygotowany do pracy – gratulacje!

Załączniki

Użycie

Aby przystąpić do pracy z botem, otwórz skrót, a następnie wpisz:

pwb.py login

Zostaniesz wtedy zapytany o podanie hasła do konta bota. Napisz je (będzie niewidoczne) i zatwierdź enterem. Teraz możesz w końcu zlecić swojemu botu jakieś zadanie.

Pełna lista skryptów, których możesz użyć, znajduje się na MediaWiki.org (ang.). Na przykład, replace.py służy do zmieniania jednej frazy na drugą, a redirect.py naprawia podwójne i zerwane przekierowania. Za każdym razem jednak polecenie, jakie trzeba wpisać, sprowadza się do jednego schematu:

pwb.py <nazwa skryptu> <opcje>

Każdy skrypt ma swoje opcje, aby poszerzyć możliwości używania – więcej informacji znajduje się w dokumentacji. Istnieje również kilka opcji uniwersalnych do większości skryptów, za pomocą których wybieramy, na jakich stronach ma się uruchomić. Oto najważniejsze z nich:

Opcja Opis Przykład
start Wszystkie następne alfabetycznie strony po podanej. Wybierając „!”, skrypt uruchomi się na wszystkich stronach. -start:"Krokodyl"
file Lista stron z wybranego pliku. -file:strony.txt
cat Wszystkie strony w wybranej kategorii. -cat:"Owady"
catr Wszystkie strony w wybranej kategorii i jej podkategorach. -catr:"Ssaki"
ns Wszystkie strony w wybranej przestrzeni nazw. -ns:4
page Jedna, konkretna strona. -page:"Żaba"

Przykłady

Przenoszenie wszystkich stron w kategorii „Owady” do „Stawonogi”:

pwb.py category move -from:"Owady" -to:"Stawonogi"

Zmiana każdego użycia w przestrzeni głównej frazy „rzaba” na „żaba”, z opisem zmian „ort.”:

pwb.py replace "rzaba" "żaba" -start:! -summary:"ort."

Dodawanie szablonu {{wzór}} na górę każdej strony z kategorią „Wzorowe artykuły”:

pwb.py add_text -cat:"Wzorowe artykuły" -text:"{{wzór}}" -up

Więcej w Fandom

Losowa wiki