FANDOM


Rozszerzenie jest domyślnie włączone na FANDOMIE.
CategorySelect, znany także jako HotCat to narzędzie ułatwiające kategoryzację artykułów.

Funkcja ta znajduje się u dołu artykułu. Klikając przycisk Dodaj kategorię można skategoryzować artykuł nie otwierając okna edycji całej strony. Niestety, aby usunąć lub zmienić kategorię należy przejść do edycji całego artykułu.

CS-1

Uruchamianie CS bez edycji artykułu. Po lewej przed kliknięciem, po prawej po kliknięciu w przycisk Dodaj kategorię

Używać CategorySelect można również podczas edycji artykułu, lecz tylko w trybie wizualnym. Narzędzie znajduje się wówczas w prawym panelu, w sekcji Kategorie. Można tutaj dodać kategorię, a także usunąć lub zmienić istniejące. Podczas wprowadzania kategorii pojawiają się sugestie pomocnicze, czyli nazwy istniejących już kategorii o początkach takich, jakie już zostały wprowadzone, w kolejności alfabetycznej. Na przykład, po wpisaniu początku kategorii frazy Pi podpowiedziach zostaną wyświetlone istniejące kategorie zaczynające się na Pi, czyli przykładowo Pierogi, Pieniądze, Piaski w kolejności alfabetycznej.

CS-2

Wygląd panelu CategorySelect podczas edycji artykułu

Aby wyświetlić kategorie w postaci kodu, należy przejść do trybu źródłowego.