FANDOM


Gdy użytkownik zaloguje się, może dostosowywać wygląd wiki poprzez edycję własnych arkuszy stylów CSS. Dozwolona jest zmiana czcionek, kolorów, pozycji obiektów i wiele innych rzeczy.

Aby dostosowywać wygląd musisz założyć i edytować Użytkownik:nazwa_użytkownika/style.css, gdzie nazwa_użytkownika to nazwa Twojego konta, natomiast style to skórka, która ma zostać zmodyfikowana. Możesz użyć także strony Special:Mypage/style.css.

Obecnie, dostępne są dwie skórki, możliwe do modyfikacji:

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) mogą być swobodnie używane w osobistych arkuszach.

Jeśli edytujesz swój arkusz stylów, potrzebne będzie odświeżenie pamięci podręcznej przeglądarki. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.