FANDOM


Gdy użytkownik zaloguje się, może dostosowywać wygląd wiki poprzez edycję własnych arkuszy stylów CSS. Dozwolona jest zmiana czcionek, kolorów, pozycji obiektów i wiele innych rzeczy.

Aby dostosowywać wygląd, musisz założyć i edytować Użytkownik:nazwa_użytkownika/style.css, gdzie nazwa_użytkownika to nazwa Twojego konta, natomiast style to skórka, która ma zostać zmodyfikowana. Możesz użyć także strony Special:Mypage/style.css.

Obecnie dostępne są dwie skórki możliwe do modyfikacji:

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) mogą być swobodnie używane w osobistych arkuszach.

Jeśli edytujesz swój arkusz stylów, potrzebne będzie odświeżenie pamięci podręcznej przeglądarki. Więcej na ten temat znajdziesz w tym artykule.